lørdag den 18. januar 2020

Kirker på landet kan blive lagt i dvale det meste af året

Hvad stiller man op med Danmarks ca. 2.000 middelalderkirker, når flere flytter fra land til by? Nogle af dem kan ifølge menighedsråd og provster blive såkaldte lejlighedskirker.
Mange steder i Danmark kan man se fra den ene hvidkalkede middelalderkirke til den næste. Men fordi stadig flere flytter fra land til by, er man i folkekirken begyndt at diskutere, om nogle af de ca. 2.000 middelalderkirker skal lukkes ned en stor del af året og kun fortsætte med at eksistere som såkaldte lejlighedskirker, der f.eks. kan varmes op til julegudstjeneste, eller hvis nogen ønsker at blive gift i kirken.

På den måde kan menighedsrådene spare penge på bl.a. opvarmning og løn til graveren. Menighedsrådet har brugsretten over kirkerne og skal beslutte, om en kirke skal blive lejlighedskirke. Hans-Henrik Nielsen, formand for Økonomi- og bygningsudvalget i Landsforeningen af Menighedsråd, siger:

»Der er nogle steder i landet et overskud af kirker og et underskud af penge til at vedligeholde dem, så vi er nødt til at se på, om alle kirker i fremtiden skal vedligeholdes lige meget – selv om der er mange følelser på spil.«
Mette Moesgaard Jørgensen, provst på Mors, mener, at tiden er kommet til et nyt syn på middelalderkirkerne.
»Skal de alle sammen bevares som i dag, eller skal nogle af dem gå i dvale?« spørger hun.
Landets biskopper har netop nedsat arbejdsgrupper i fire stifter, som skal undersøge, hvordan man kan føre en differentieret vedligeholdelse af kirkerne ud i livet.
»Verden forandrer sig, folk flytter fra landdistrikterne til de større byer, hvor vi bygger nye kirker. Vi kan jo ikke pakke vores middelalderkirker ned og flytte dem med. Så vi bliver nødt til at tage stilling til, hvad vi vil med kirkerne, der jo udgør en værdifuld kulturarv i de tyndtbefolkede områder,« siger Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falster Stift.
Ulla Kjær, seniorforsker på Nationalmuseet, minder om, at menighedsrådene er forpligtede til at vedligeholde dem, og at alle kirkerne har »enestående nationalhistorisk værdi«.
»Og faktisk har vi kun nogle håndfulde middelalderbygninger ud over kirkerne.«

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på UnoEuro

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2