mandag den 16. januar 2017

HOLME KIRKE

Kirken var i middelalderen og så længe domkapitlet
bestod underlagt ærkedegnens tilsyn1 (om denne visitationsret
se s. 1367). 1680 indlemmedes kirken i
det nyoprettede baroni Marselisborg (jfr. alterkalk),
i hvis besiddelse den blev indtil årene efter 1860, da
kirketienden gradvis afhændedes til sognets hartkornsejere.2
Kirken overgik til selveje 1. juli 1913.
Efter reformationen betjentes Holme og Tranbjerg
menigheder af Thomas Andersen, der var forlenet
med Maria Magdalene vikariet ved domkirken
(jfr. s. 86) og boede i Århus.3 Han fulgtes af sønnen
Anders Thomsen (jfr. gravsten nr. 3); i forleningsbrevet
af 18. februar 15774 blev det pålagt ham at
residere ved domkirken, men »på sin alderdom omkring
1580«1 tilegnede han sig Holme præstegård,
hvorved Holme blev hovedsogn og Tranbjerg anneks.

Skåde udskiltes som et selvstændigt sogn og
pastorat 1949, Tranbjerg 1973.
Kirkens patron, baron Constantin Marselis, lod
kort før 1690 tårnets overdel nedrive; indtægten ved
salget af materialer, sten og bly, skulle anvendes til
»moderløse børns opdragelse«.5

Den middelalderlige kirke blev 1882 nedbrudt på
grund af den dårlige vedligeholdelsestilstand og afløst
af den nuværende bygning, der indviedes 1. søndag
i advent samme år.6 Efter en større ombygning
og udvidelse 1968-69 blev kirken taget i brug igen
21. december 1969.7
LÆS HELE ARTIKLEN (PDF) >>

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på Surftown.

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2