fredag den 25. april 2014

Århus Stift Nyhedsbrev april 2014

15:02 24-04-2014, Birgitte Quorning, nyhedsbreve - kirkefunktionærer, Århus Stift
Til alle menighedsråd og provstiudvalg i Århus Stift
Timelønnede gravermedhjælpere
Kirkeministeriet har igangsat et projekt, som har til formål at standardisere og forenkle lønsystemet og brugen af det. Projektet skal bl.a. reducere antallet af stillingskategorier og lønarter.
I forbindelse med dette projekt, er det blevet konstateret, at flere gravermedhjælpere er indplaceret som månedslønnede, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne.
En gravermedhjælper aflønnes ifølge overenskomsten med timeløn på grundlag af en årstimenorm for heltidsbeskæftigede på 1924 timer. Timelønnen beregnes i overensstemmelse hermed til 1/1924 af årslønnen efter vedkommendes basisløntrin og eventuelt lokalt aftalte tillæg.
FLØS vil foranledige, at gravermedhjælperne bliver korrekt indplaceret.
Der kan læses yderligere om projektet i FLØS nyt fra januar og marts måned 2014: http://www.folkekirkenspersonale.dk/floes/floes-nyt/
Såfremt der er spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte Århus Stift.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på UnoEuro

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2