tirsdag den 18. juni 2013

Arbejdsmiljøet i folkekirken er på niveau med andre arbejdspladsers

Er man nyansat i den danske folkekirke, bliver man en del af en arbejdsplads, der på nogle punkter har et helt særligt miljø. Men arbejdsmiljøet er ikke hårdere eller mere opslidende end på en anden gennemsnitlig arbejdsplads. Det viser den nye kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. "Jeg synes, det er rigtig positivt, at arbejdsmiljøet i folkekirken er så godt, som undersøgelsen viser. Men jeg synes ikke, vi så skal læne os tilbage af den grund. Undersøgelsen peger nemlig også på en række udfordringer, som vi skal arbejde på at løse. Jeg håber, at folkekirken vil bruge den nye viden og rapportens anbefalinger aktivt i arbejdet med at gøre folkekirken til en endnu bedre arbejdsplads," siger ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen. Undersøgelsen peger bl.a. på, at den særlige ledelsesstruktur i folkekirken, hvor der ikke er en synlig og professionel ledelse, udgør en grundlæggende udfordring for det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder bl.a. i forhold til håndtering af uenigheder og konflikter på arbejdspladsen. Rapporten konkluderer, at der er et stort uformelt ledelsesrum, hvilket kan give anledning til misforståelser, uklar forventningsafstemning og mobning. Bag undersøgelsen står en styregruppe bestående af medlemmer fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Landsforeningen af Menighedsråd og de faglige organisationer på området. Styregruppen hæfter sig ved, at de ansatte i folkekirken generelt er mere tilfredse med deres arbejde i den nye undersøgelse sammenlignet med en tidligere undersøgelse fra 2002. Det er i øvrigt værd at hæfte sig ved, at undersøgelsen viser, at der i folkekirken er en høj social kapital, dvs. evne til at samarbejde om kerneopgaven. Både mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere opleves der således en høj grad af retfærdighed, tillid og vilje til at samarbejde. Netop den høje sociale kapital nævnes i rapporten som redskabet til at imødekomme de huller, som den særlige ledelsesstruktur skaber. Undersøgelsen peger desuden på, at ansatte i folkekirken investerer meget personlighed i deres job. Det kommer der generelt meget positivt ud af, men sammenblandingen mellem person og profession gør det også svært at håndtere uenigheder. Faglige uenigheder vokser således hurtigt til personlige konflikter, som kommer til at fylde meget på de små kirkelige arbejdspladser. Den nye kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø skal til efteråret præsenteres og diskuteres på en konference med repræsentanter fra alle dele af folkekirken. Fakta om undersøgelsen:
  • Undersøgelsen er udført af Oxford Research i perioden november 2012 til juni 2013
  • Der er sendt spørgeskemaer ud til alle ansatte i folkekirken med mindst 8 timers ugentlig ansættelse
  • Populationen består af 14.569 ansatte. Der er registreret 4.803 besvarelser. Undersøgelsen beror derfor på en svarprocent på 33 % af populationen, hvilket giver en høj repræsentativitet med et konfidensinterval på 95 %.
  • Undersøgelsen er gennemført med en mixed-methods tilgang med både en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ interviewundersøgelse.
Hent rapporten Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 (pdf) Hent bilag til rapporten (pdf) For yderligere oplysninger kontakt presseansvarlig Bodil Liv Holm på 50 96 67 50

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på Surftown.

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2