tirsdag den 19. marts 2013

Menighedsråd kræver præster på prøve


 
Menighedsråd kræver præster på prøve:
Den fyrede sognepræst, Mette Villads Christensen fik d.18. marts medhold i Landsretten. Det var ikke var berettiget, da hun I 2009 blev afskediget med henvisning til langvarige samarbejdsvanskeligheder. Det får Landsforeningen af Menighedsråd til at kræve prøveansættelser for præster.
Nødvendigt med prøveansættelser af nyuddannede præster. Det er helt afgørende for kirkelige arbejdspladser at få indført prøveansættelser af nyuddannede præster efter Østre Landsrets afgørelse i sagen om fyringen af en samarbejdsvanskelig sognepræst. 
Østre Landsret har givet den fyrede præst Mette Villads Christensen medhold i, at fyringen af hende var uretmæssig. Det sker på trods af langvarige samarbejdsvanskeligheder med hende og gør blot behovet for prøveansættelser eller en form for introduktionsstillinger for nyuddannede præster endnu mere presserende, mener Inge Lise Pedersen, som er formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Hun mener, at sådanne ansættelser vil kunne give et bedre billede af om præster formår at fylde præstekjolen ud og begå sig på en kirkelig arbejdsplads.

- Vi er i menighedsrådene – lige som alle andre arbejdsgivere – optagede af at få en velfungerende arbejdsplads, hvor folk trives og har gode kollegiale rammer for at levere de ydelser, de får løn for. Hvis man så end ikke efter flere års samarbejdsvanskeligheder med en præst kan fyre vedkommende, blot fordi vedkommende er ansat efter Tjenestemandsloven, så er den gældende lovgivning ikke meget værd for arbejdsgiveren, konstaterer Inge Lise Pedersen efter domsafsigelsen.


Paragraffen er ikke noget værd
Paragraf 43 i Tjenestemandsloven bliver også kaldt skilsmisse-paragraffen, fordi den giver arbejdsgiveren mulighed for at fyre en tjenestemand efter langvarige samarbejdsvanskeligheder, mener Inge Lise Pedersen.

- Jeg ved godt det er meget vanskeligt at fyre en medarbejder, der er ansat som tjenestemand. Men det overrasker mig virkeligt, at det skal være så svært som i tilfældet med dagens dom. I realiteten betyder dommen jo, at skilsmisseparagraffen ikke er noget som helst værd og udelukkende beskytter medarbejderne på bekostning af arbejdsgiveren og de øvrige ansatte, siger Inge Lise Pedersen.

Præsteforening forstår ikke krav
I Præsteforeningen mener man ikke, at dommen siger noget om, at det er  vanskeligt at afskedige en præst. Den siger noget om, at hvis man vil gøre det, skal det være ordentligt dokumenteret.

Jeg har ikke forståelse for Landsforeningen af menighedsråds ønske om prøveansættelse af præster. Alle erfaringer hos os i Præsteforeningen fortæller, at når den slags sager engang imellem opstår, så der det ikke i begyndelsen af præstens  ansættelsesforløb, men ofte langt senere, så problemet løses på ingen måde ved en prøveansættelse, udtaler formand for Præsteforeningen, Per Buchhholdt Andreasen, som hæfter sig ved, at præsternes retsikkerhed er intakt i et forløb, hvor præsten føler sig presset af systemet.

Præsteforeningens formand er til gengæld enig i, at der skal sørges for et bedre introduktionsforløb til præsterne i det første ansættelseforløb:

- Jeg mener også  at selve ansættelsesprocedure skal professionaliseres. Vi får mange tilbagemeldinger fra kandidater om, at det virker amatøragtigt og uprofessionelt, når et menighedsråd skal vælge ny præst. Det er ikke godt nok. Menighedsrådene bruger ikke engang den vejledning vi i samarbejde med Landsforeningen har udarbejdet til rådene i forbindelse med præsteansættelser.

Ansættelsesprocedure skal professionaliseres, for menighedsrådene er ofte ikke klædt på til at foretage den rigtige ansættelse. Her skal menighedsrådene vejledes langt bedre  i forhold til den vigtige opgave det er at vælge den rigtige præst til sognet, slutter Per Buchholdt Andreasen.

Læs mere om Landsrettens dom i sagen om Mette Villads Christensens afskedigelse
Læs udtalelse fra minister, Manu Sareen om sagens afgørelse

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på UnoEuro

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2