onsdag den 13. marts 2013

Forslag om ændring af menighedsrådsloven fremsat i Folketinget

Ministeren for Ligestilling og Kirke har den 13. marts 2013 i Folketinget fremsat
L 182 Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd (Bedre samarbejdsmuligheder, lempelse af udvalgsstrukturen, nye regler om fælles menighedsråd, forenkling af arbejdsgange m.v.).
Lovforslaget er den første større revision af menighedsrådsloven siden 1994.

Hovedformålet med lovforslaget er at forenkle og tydeliggøre loven, så rammerne for menighedsrådenes arbejde bliver mere enkle, og det dermed bliver lettere for menighedsrådene at varetage arbejdet.

Blandt de foreslåede ændringer er, at menighedsråd i flere tilfælde end i dag kan samarbejde, uden at der skal laves en særlig vedtægt for samarbejdet. Samtidig ændres reglerne om udvalg, som menighedsråd skal eller kan nedsætte. Menighedsråd i små sogne behøver således ikke længere nedsætte et særligt kirke- og kirkegårdsudvalg, og to eller flere menighedsråd, der går i samarbejde, får mulighed for at nedsætte fælles udvalg om samarbejdet uden at skulle have særlig tilladelse til det.
Kilde: km.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på UnoEuro

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2