fredag den 14. december 2012

Ulovlighed ved Holme Kirke gjort lovlig

"jobbet" som kontaktperson ved Holme Kirke er blevet ledigt efter at Stiftet formentlig har været inde over, som vi tidligere har skrevet her på portalen, valgte man på et konstitueringsmøde den 22.11.2012 Sognepræst Kirsten Hald som kontaktperson, til trods for at der var en kandidat i menighedsrådet, som kandiderede til posten.


Man kan have svært ved at tro at ingen i menighedsrådet/præsterne var bekendt med reglerne i menighedsrådslovens § 10, stk. 6, der lyder:
"Menighedsrådet vælger blandt de valgte medlemmer en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. En funktionær, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kontaktperson."
Valget af kontaktperson skal ifølge lovens § 11 ske ved det konstituerende møde efter et menighedsrådsvalg. Første gang, der vælges kontaktperson efter disse regler, er efter menighedsrådsvalget i november 1996. Valget gælder ifølge § 10, stk. 10 for hele menighedsrådets funktionsperiode.
Der er to begrænsninger med hensyn til, hvem der kan vælges til posten. Den ene begrænsning har eksisteret lige så længe, der har været en regel om kontaktperson. Det er bestemmelsen om, at et valgt medlem af menighedsrådet, som er ansat ved kirken eller kirkegården, ikke kan vælges til kontaktperson. Da menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, og kontaktpersonen er den, som i det daglige udøver rådets arbejdsgiverfunktion, er alle, der er ansat af rådet, inhabile.
Den anden begrænsning er tilføjet ved vedtagelsen af en ny menighedsrådslov i 1994. Den træder først i kraft, når menighedsrådene skal konstituere sig efter menighedsrådsvalget i 1996. Det er bestemmelsen om, at kun valgte medlemmer af rådet kan vælges som kontaktperson. Dermed er sognets præst(er) fra slutningen af 1996 ikke længere valgbar(e) til denne post. En præst er ganske vist ikke ansat af menighedsrådet, men dog ansat i folkekirken, og da kontaktpersonen bl.a. skal søge at skabe et godt samarbejde mellem rådet, præsten og kirkefunktionærerne, er det fundet naturligt, at præsten ikke kan varetage denne funktion.
Det kan være en fordel at vælge en kontaktperson, som har erfaring med personaleledelse eller i øvrigt har organisationstalent, overblik og evne til at skabe kontakt.
Kilde: statensnet.dk
Kilde: http://holme-sogn.dk/?Menighedsr
Kilde: holme-sogn.dk/?Menighedsr%E5det:Menighedsr

2 kommentarer:

 1. Nå men så var det så det jeg så i dag.
  der var en del personer der alle stod ved håndvasken og skulle have renset både hænder - ører - og ikke mindst munden i brunt sæbe.
  -
  Det manglede da også bare for ellers var det jo blevet lovligt at køre over for rødt lys.
  Loven og reglerne er så klokke klare at man slet ikke kan være i tvivl.
  Men OK det tog så sin tid.
  At så man skulle finde sig i at jeg blev ringet og personen mente sig bedrevidende er en anden sag men det kan være at ørerne er kogt røde som en krebs.

  SvarSlet
 2. Ja så er der da nogle der har lært noget, så må man jo bare ikke håbe at de glemmer det lige med det samme.
  Men der er jo sommetider nogle der er så kloge, at de ved lige hvordan det skal være, men det er
  jo ikke altid at det går som præsten prædiker.

  SvarSlet

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på Surftown.

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2