lørdag den 1. december 2012

Folkekirken har fået sit eget logo:
-Vi er glade og stolte over at kunne præsentere et logo, som viser, at folkekirken er historisk forankret i den kristne tro, samtidig med at folkekirken er en rummelig kirke med plads til den enkeltes tro,” udtaler Karsten Nissen der er biskop over Viborg stift og formand for styregruppen, som tilføjer, at det er naturligvis er frivilligt for sognene om de vil bruge det.
Logoet er opbygget af et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset tager udgangspunkt i det historiske dagmarkors og cirkelformen er inspireret af døbefonten, fordi det er dåben, som gør den enkelte til en del af det kristne fællesskab.

De mange små kristne symboler afspejler, at i folkekirken er troen et personligt og direkte forhold til Gud – og at troen kan have mange former. Samlet set understreger logoet, at folkekirken giver plads til en stor forskellighed og høj grad af individualitet inden for en klar fælles ramme.  

Åben kreativ proces
Logoet, der kan bruges i mange farver og versioner, er tegnet af Jacob Jensen Design. Men det er ikke blevet til bag lukkede døre på designernes tegnestue.

Logoet er resultatet af en lang proces, hvor mange i og omkring folkekirken har bidraget. Flere hundrede mennesker har indsendt billeder til brugerportalen kendetegn.folkekirken.dk, hvor alle danskere blev opfordret til at give deres personlige bud på, hvad folkekirken er.

Derefter har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hele folkekirken arbejdet med brugernes billeder, kristne symboler og det særlige formsprog i dansk kulturarv.  

Arbejdsgruppens første møde udmundede i et kreativt mandat til Jacob Jensen Design. Her blev det fremhævet, at det logo, danskerne fremover vil genkende folkekirken på, både burde værne om traditionerne og udtrykke mangfoldigheden.

Unikt samarbejde
Det tætte samspil mellem designerne og folkekirken har været usædvanligt, fortæller chefdesigner hos Jacob Jensen Design, Timothy Jacob Jensen:

-I vores tilbud til folkekirken gjorde vi det fra starten klart, at en fælles visuel identitet handler om mere end at lave noget fremragende grafik. Skal den visuelle identitet blive fælles i praksis, kræver det, at projektet er forankret bredt i det folkekirkelige landskab og at folk er med fra starten.

-Derefter har det været et spørgsmål om at gennemføre en omhyggeligt tilrettelagt, bredt inddragende og gennemsigtig process; referater fra møder har f.eks. været offentligt tilgængelige på folkekirken.dk - som gav deltagerne gode muligheder for at ytre sig undervejs. Det har været tydeligt, at det gik ordentligt til. Så kan folk godt acceptere, at det måske ikke var deres favorit som vandt, understreger Timothy Jacob Jensen og tilføjer:

- Det skal også fremhæves, at kirkens repræsentanter – måske modsat nogles forestillinger – hele vejen har udvist stor ansvarlighed, professionalisme og vilje til at finde en fælles løsning. Det er dygtige folk, vi har haft med at gøre!  

Vellykket resultat
Indehaver af reklamebureauet, Mensch, Frederik Preisler ser logoet som udtryk for en ambition om at være moderne og inkluderende uden at slippe udgangspunktet i det historiske fundament.

- Det nye logo indkapsler fint og værdigt den institution, det skal samle og revitalisere. Der er en grafisk og historisk tyngde i selve korset, som balanceres og moderniseres af  de omkringliggende piktogrammers tilsyneladende skødesløse hulter-til-bulter. Det valgte kors markerer en bevægelse fra det klassiske sværdkors, som egentlig er et korstogs-symbol hen imod det runde og inkluderende. Når logoet optræder på sort baggrund er referencen til kirkevinduernes glasmosaikker ligefrem lysende intelligent,” udtaler Frederik Preisler.

Livsstilsekspert Christine Feldthaus, kendt fra DRs “Kender du typen?” er også begejstret:

- Det nye logo er særdeles vellykket; meget moderne og alligevel med dybe rødder i traditioner og symboler. Det er i mine øjne rigtigt godt og det appellerer til min fantasi. Det levner plads til, at jeg selv kan fabulere,” udtaler hun.  

Religionssociolog, Peter Lüchau har gennem en årrække fulgt danskernes forhold til folkekirken. Han mener, at det er lykkedes at skabe et logo, som udtrykker det særlige ved folkekirken:  

- Det er virkelig blevet flot. Jeg tror de fleste, såvel inden for som uden for folkekirken, vil kunne lide logoet. Det er let at forstå og viser det, kirken er i dag, nemlig en mangfoldighed af tro og temperamenter. Og så at folkekirken måske ikke er helt så kedelig, som den selv tror en gang i mellem. Hvis folkekirken virkelig blev anset for kedelig, ville folk næppe bruge den så ofte. 

Ingen ensretning
At folkekirken har fået et logo og senere en fælles visuel identitet, betyder ikke ensretning eller topstyring, understreger biskop Karsten Nissen:  

- Det har været en klar forudsætning i projektet, at det nye logo og den fælles visuelle identitet skal kunne bruges i sammenhæng med de enkelte kirkers egne udtryk. Det hele skal ikke blive ens, men vi har manglet et tegn, som tydeligt viser, at den enkelte kirke er del af et større fællesskab. Det er helt op til den enkelte sognekirke, om de vil bruge folkekirkens fælles visuelle identitet.

Behovet for et fælles logo udspringer ikke mindst af danskernes voksende mobilitet. I gamle dage boede man gerne hele livet i det samme sogn, hvor folkekirken var den lokale sognekirke.

I dag flytter man mange gange, og de fleste kommer til at bo i en lang række forskellige sogne. Så er det vigtigt at kunne se sammenhængen fx fra kirken, hvor man fik sit barn døbt, til kirken i det sogn, hvor man bor, mens barnet vokser op.  

Men det spiller også en rolle, at så megen kommunikation i dag foregår uden et fysisk møde. Uden et logo, som folk kender, kan det være svært at se, hvor kirkernes e-mails, breve og  meddelelser kommer fra.  

Logoet som visuel identitet vil i de kommende måneder få tilknyttet en grafisk værktøjskasse med skabeloner og billeddatabase, som alle i folkekirken kan bruge frit til deres egen kommunikation.

Også denne opgave vil blive løst i en åben proces, hvor alle i folkekirken inviteres til at bidrage.  

Se alle logo farver og versioner og læs om tilblivelsen

Af Ellen Aagaard Petersen

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på UnoEuro

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2