fredag den 30. november 2012

Så er pastor Hald ulovlig "boss" ved Holme Kirke

Valg af kontaktperson
JA, jeg ser nu at menighedsrådet ved Konstitueringsmøde den 22-11-2012 ved skriftlig afstemning har valgt Pastor Kirsten Hald som menighedsrådets personalekontaktperson, for personalet`s skyld, og ikke mindst for at rette ind i hendhold til loven, henstiller jeg til både menighedsråd, provst og Biskop, at man snarest får omgjordt valget.

Det er da helt utroligt, hver gang der tilsyneladende er ro på, og Kirsten Hald tror hun har lidt vind i sejlene, prøver hun igen igen at tiltvinge sig magt hun ikke har ret til, nu kan vi så håbe at en kommende ny Biskop tør gøre noget ved det, Biskop Kjeld Holm har jo som bekendt haft berøringsangst i over 15 år, her tænker jeg bl. a. på Køreskolen i konfirmandstuen, begravelseskaffe, digitalisering af kirkebøger, som altsammen handler om på en eller anden måde, at berige familien Hald.
Kilde: BESLUTNING / REFERAT 9. på kirkens hjemmeside
Referart til download
Læs lidt om reglerne for valg af kontaktperson

Reglerne om valg af kontaktperson
Menighedsrådet har åbenbart helt "glemt" at se efter om det nu også er lovligt at vælge en ansat til den post, reglerne er ellers ganske klare, det er ulovligt.

Reglerne om valg af kontaktperson findes i menighedsrådslovens § 10, stk. 6, der lyder:
"Menighedsrådet vælger blandt de valgte medlemmer en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. En funktionær, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kontaktperson."

Det fremgår også at fra fra slutningen af 1996 er sognets præst(er) ikke længere valgbar(e) til denne post. En præst er ganske vist ikke ansat af menighedsrådet, men dog ansat i folkekirken, og da kontaktpersonen bl.a. skal søge at skabe et godt samarbejde mellem rådet, præsten og kirkefunktionærerne, er det fundet naturligt, at præsten ikke kan varetage denne funktion.
Kilde: statensnet.dk

1 kommentar:

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på UnoEuro

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2