fredag den 30. november 2012

Holme menighedsråd igen efter ”fredsvalg” ude i splittelse.

Af Finn Emsby
Tidligere fast gratis fotograf.

Som alle og enhver kan se på Holme kirkes hjemmeside http://holme-sogn.dk/ er der foretaget et fredsvalg, det blev man enige om for at spare ca. 125.000 kroner som kunne bruges på sognet og/eller den nye sognegård.

Derefter foretager man så fordelingen af de poster man ønsker. Her ses så åbenlyst at aftalerne ikke overholdes, da nogle stykker foreslår at Kirsten Hald skal være medarbejder-kontaktperson.
Afstemningen forløber sig sådan at den siddende person må forlade posten, og Kirsten Hald kommer til at have med kirkens medarbejdere at gøre.

Det er helt ude i hampen, da det vil være som at få ræven til at passe både høns og gæs på samme tid, samtidig kan Kirsten Hald med den påfølgende magt bestemme at hendes datter Victoria kan fortsætte med at lave brød/kaffe til begravelser som vi engang for længe siden fandt ud af at der blev kørelærerundervist i præsteboligen, men efter offentliggørelsen fik piben hurtig en anden lyd.

Da man den aften foretog den omstridte afstemning er det tydeligt af de der var til stede, hvem der ville pege og i øvrigt hvem der forslog at Kirsten Hald skulle være personale-kontaktperson, efter de love i kirkeministeriet jeg har endevendt er afstemningen lovlig men Kirsten Hald kan ikke sidde alene som kontaktperson.

Nu har menighedsrådet kørt så flot i 4 år, hvad fik de så lavet?
En Lyseng kirke. Reparation af den gamle præstebolig dræning og tjæring. Repareret nordskibet der var ved at vælte. Nyt kirketag, indvendig fornyelse og der kunne nævnes et utal af fornyelser og ikke mindst hele den nye sognegård samt renovering af den gamle.

Hvem satte alt dette i gang, og hvem var aktive. Ingen tvivl om at der var 3 mand der brugte 40 timer hver om ugen på Holme kirke. Har disse mennesker samt helt Holme sogns befolkning ikke fortjent at nu skal der være ro i sognet, for har det gået godt, nej for det har ulmet i undergrunden. Og med sidste klare ULOVLIGHED er der sat ild til gløderne med det rene benzin

Nu er der ikke flere projekter, og de der har brugt tusinder af timers arbejde skal vel ikke til at have samarbejdsproblemer med de ansatte som nok engang flyver ud og ind af dørene på grund af samarbejdsproblemer skabt af Kirsten Hald.

Dem der har stemt på Kirsten Hald er overhovedet ikke egnet til at sidde i et menighedsråd, Men KH har forstået at manipulerer folk rundt i manegen.

Ovenstående er en del af artikel som vil blive skrevet ind til Jyllandsposten i løbet af kort tid.
Samtidig vil provst – biskop samt kirkeministeriet blevet tilskrevet klage.
Det halve af Holme menighedsråd har begået overtrædelse af kirkeloven hvori der står som følger:
Samarbejde i folkekirken

Valg af kontaktperson
Reglerne om valg af kontaktperson findes i menighedsrådslovens § 10, stk. 6, der lyder:

"Menighedsrådet vælger blandt de valgte medlemmer en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. En funktionær, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kontaktperson."

Valget af kontaktperson skal ifølge lovens § 11 ske ved det konstituerende møde efter et menighedsrådsvalg. Første gang, der vælges kontaktperson efter disse regler, er efter menighedsrådsvalget i november 1996. Valget gælder ifølge § 10, stk. 10 for hele menighedsrådets funktionsperiode.

Der er to begrænsninger med hensyn til, hvem der kan vælges til posten. Den ene begrænsning har eksisteret lige så længe, der har været en regel om kontaktperson. Det er bestemmelsen om, at et valgt medlem af menighedsrådet, som er ansat ved kirken eller kirkegården, ikke kan vælges til kontaktperson. Da menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, og kontaktpersonen er den, som i det daglige udøver rådets arbejdsgiverfunktion, er alle, der er ansat af rådet, inhabile.

Den anden begrænsning er tilføjet ved vedtagelsen af en ny menighedsrådslov i 1994. Den træder først i kraft, når menighedsrådene skal konstituere sig efter menighedsrådsvalget i 1996. Det er bestemmelsen om, at kun valgte medlemmer af rådet kan vælges som kontaktperson. Dermed er sognets præst(er) fra slutningen af 1996 ikke længere valgbar(e) til denne post. En præst er ganske vist ikke ansat af menighedsrådet, men dog ansat i folkekirken, og da kontaktpersonen bl.a. skal søge at skabe et godt samarbejde mellem rådet, præsten og kirkefunktionærerne, er det fundet naturligt, at præsten ikke kan varetage denne funktion.

Det kan være en fordel at vælge en kontaktperson, som har erfaring med personaleledelse eller i øvrigt har organisationstalent, overblik og evne til at skabe kontakt.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på UnoEuro

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2