mandag den 10. september 2012

Alle partier står bag udvalg

Alle partier står bag udvalg:
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har netop udsendt en pressemeddelsese om arbejdet med en styringsstruktur for folkekirken.  I pressemeddelelsen skriver Ministeriet:

Alle Folketingets partier står bag nedsættelsen af det nye udvalg som skal komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. Samtidig er der i folkekirken meget bred opbakning til, at arbejdet sættes i gang.

Udvalget skal især se på to forhold.
Dels hvordan repræsentanter for folkekirken kan blive inddraget formelt i behandlingen og reguleringen af folkekirkens indre anliggender, det indholdsmæssige i kirken.
Dels struktur og beslutningskompetence i forhold til folkekirkens økonomi på landsplan og stiftsplan.

Folketingets tidligere ombudsmand, professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen bliver formand for udvalget.
Udvalgets medlemmer repræsenterer tilsammen forskellige myndigheder og grupperinger i folkekirken, forskellige faglige områder, der er relevante for udvalgets arbejde, og relevante ministerier.

Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen siger om nedsættelsen af udvalget:
- Jeg er utroligt glad for, at alle Folketingets partier har tilsluttet sig, at udvalget skal nedsættes, og hvordan udvalgets opgaver og sammensætning skal være. Jeg er også meget glad for, at det gennem en konference og mange samtaler med engagerede mennesker i folkekirken er blevet klart, at der også rundt om i folkekirken er meget bred opbakning til arbejdet.

- Folkekirken er kirke for alle i Danmark, som ønsker at være med i den. Derfor er det uhyre vigtigt, at der er meget bred politisk og kirkelig opbakning, når vi nu sætter et arbejde i gang, som kan føre til, at vi får opfyldt grundlovens 163 år gamle ord om, at "folkekirkens forfatning ordnes ved lov", på en måde, der passer til nutidens kirkelige, folkelige og politiske situation.

- Jeg håber, at udvalget vil resultere i nogle forslag, der kan samle lige så bred opbakning om en mere tidssvarende styringsstruktur for folkekirken."

Der er i udvalgets kommissorium fastslået en klar forudsætning for arbejdet. Det hedder således:
"Det er en forudsætning, at udvalget arbejder ud fra den danske folkekirkes tradition for decentral opbygning på grundlag af de lokale sognemenigheder, rummelighed, frihedslovgivning, mindretalshensyn og demokratisk valgte organer."

Udvalget skal med det som udgangspunkt komme med forslag til, hvordan den fremtidige struktur og beslutningskompetence kan være i forhold til reguleringen af de indre kirkelige anliggender (det indholdsmæssige) og folkekirkens økonomi på landsplan og stiftsplan.

Udvalget skal bl.a. komme med forslag til, hvordan repræsentanter for folkekirken kan blive inddraget formelt i behandlingen og reguleringen af indre anliggender (gudstjenesteordning og ritualer m.v.).

Udvalget skal også komme med forslag til, hvordan kompetenceforholdene skal være i forhold til fællesfonden, som er den fælles folkekirkelige økonomi samt overveje, om der bør ske en omlægning af statens økonomiske tilskud til folkekirken. Hvis der foreslås en omlægning af statens tilskud, som i dag primært er tilskud til præsternes løn og pension, skal det overvejes, om omlægningen bør have konsekvenser i forhold til, at ligestillings- og kirkeministeren er ansættelsesmyndighed for præsterne.

Udvalget kan foreslå, at der oprettes nye kirkelige organer, og udvalget skal i sit arbejde sigte mod, at beslutningskompetencen i forhold til økonomi og det kirkelige liv så vidt muligt følges ad.

Foreløbige resultater i foråret 2013
Udvalget skal i foråret 2013 fremlægge foreløbige resultater af sine overvejelser. De foreløbige resultater skal give mulighed for, at der kan føres en bred folkekirkelig og folkelig debat, som kan indgå i udvalgets videre overvejelser.

Udvalget skal senest i slutningen af 2013 aflevere sin endelige rapport med overvejelser og forslag til regeringen.    
___________________________________
Læs mere om arbejdet med styringsreformen her >>

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Dit indlæg bliver udgivet efter godkendelse.......

Vil du bygge en hjemmeside

Skal du bruge en professionel email-adresse? Billigt webhotel perfekt til at starte en blog eller en hjemmeside på UnoEuro

TV 2 - alle nyheder

Elektronik

Nyheder fra LO og LO-fagforbund

Version2